Fortrolighedspolitik

Ved at vælge at fortsætte giver du os tilladelse til at sende dig e-mails vedrørende vores tilbud. Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne e-mails, kan du til enhver tid afmelde dig ved at bruge linket i bunden af ​​hver e-mail.

Softwaren værdsætter privatlivet for hver enkelt person, der besøger vores hjemmesider. Denne fortrolighedspolitik fungerer som en meddelelse om reglerne og betingelserne for, hvordan Softwaren beskytter de oplysninger, der er givet af besøgende på hjemmesider, der ejes og drives af Softwaren, herunder Softwaren og Softwaren. Denne fortrolighedspolitik informerer også besøgende om vores praksis for indsamling af data og hvordan deres oplysninger kan blive anvendt. Vær opmærksom på, at denne politik kan ændres med tiden, og det anbefales at gennemgå disse oplysninger regelmæssigt.

A. Oplysninger, der personligt identificeres:

Softwaren modtager typisk specifikke data om sine websidebesøgende kun, når sådanne oplysninger frivilligt bliver givet, f.eks. når vores besøgende anmoder om information, køber eller tilmelder sig tjenester, åbner en kundesupporthenvendelse, giver information om ansøgning om beskæftigelse eller sender os en e-mail. Selvfølgelig kræver nogle af disse aktiviteter, at du giver os oplysninger, f.eks. når du foretager et køb, bruger et kreditkort til at betale for tjenester, sender dit CV eller anmoder om bestemte typer af information. Når du giver personligt identificerbare oplysninger til Softwaren via en af vores hjemmesider, vil det blive brugt til at opfylde dit specifikke ønske. I de fleste tilfælde vil du få mulighed for at vælge, om du ønsker, at Softwaren må eller ikke må bruge disse oplysninger til yderligere formål. Du kan også anmode om, at Softwaren ikke bruger dine oplysninger ved at sende en e-mail til: [email protected]. Dog forbeholder Softwaren sig retten til efter eget skøn at sende dig meddelelser og andre vigtige oplysninger om dine Software-tjenester. Hvis der ikke foreligger nogen instruktioner fra dig, kan Softwaren bruge de oplysninger, du giver, til at informere dig om yderligere tjenester og produkter, som tilbydes af Softwaren familie af virksomheder, Softwarens autoriserede agenter og andre varer- og tjenesteydere, som Softwaren har forbindelser til og hvis tilbud kan være af interesse for dig. Softwaren vil dog ikke sælge eller handle med dine personligt identificerbare oplysninger, medmindre vi er bemyndiget eller juridisk forpligtet til at gøre det, eller i tilfælde af umiddelbar fysisk skade på besøgende eller andre. På de Software-sider, hvor du kan give Softwaren kreditkortoplysninger eller andre bestillingsoplysninger via web, beskytter og sikrer Softwaren disse oplysninger ved at bruge kommercielt almindelige webbaserede sikkerheds- og krypteringsprotokoller som f.eks. Secure Socket Layer (SSL) og Secure Electronic Transaction (SET). På de sider, hvor du frivilligt giver feedback, data, svar, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer eller lignende, vil Softwaren behandle den del af oplysningerne som ikke-fortrolige og ikke-ejendomsretslige og, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne fortrolighedserklæring, antager Softwaren ingen forpligtelse til at beskytte sådanne oplysninger mod videregivelse.

Eksempler i disse materialer skal ikke opfattes som en garanti for indtjening. Indtjeningspotentialet afhænger fuldstændigt af den person, der bruger vores produkt, ideer, teknikker og det arbejde, der gøres. Vi hævder ikke, at dette er en “bliv rig hurtigt-ordning”, og du bør heller ikke betragte det som sådan.

B. Ikke personligt identificerbare (generiske) oplysninger:

Generelt indsamler Softwaren automatisk nogle generiske oplysninger. Generiske oplysninger afslører ikke identiteten på besøgende. Det inkluderer normalt oplysninger om internetadressen, der er tildelt din computer, antallet og hyppigheden af besøgende og de Software-sider, der er besøgt. Softwaren indsamler disse oplysninger med det begrænsede formål at fastlægge kundeservice- og webstedbehov. Dette gøres ved hjælp af visse teknologier, herunder “cookies” (en teknologi, der kan bruges til at give besøgende skræddersyet information om Softwarens tjenester). Softwaren kombinerer ikke oplysninger, der er indsamlet på denne måde, med nogen personligt identificerbare oplysninger. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, og du kan afvise den.

C. Din Hjemmeside, Server, opslagstavle, forum, Tredjepartswebsteder, der er hostet af Softwaren:

Information, som du offentliggør på et offentligt fora, herunder opslagstavle, chatrum eller hjemmeside, som Softwaren kan hoste som en del af dine Software-tjenester, er tilgængelig for alle andre, der besøger dette rum. Softwaren kan ikke beskytte nogen oplysninger, du offentliggør på disse steder. Derudover indeholder Softwarens hjemmesider links til websteder, der tilhører tredjeparter, der ikke er relateret til Softwaren. Softwaren kan ikke beskytte nogen oplysninger, du måtte videregive på disse websteder, og anbefaler, at du gennemgår fortrolighedspolitikken for de websteder, du besøger.

D. Undtagelser og begrænsninger:

Uanset det foregående og i overensstemmelse med gældende lov samarbejder Softwaren (i) fuldt ud med statslige, lokale og føderale embedsmænd i enhver undersøgelse vedrørende indhold (herunder personlige eller private elektroniske kommunikationer, der overføres til Softwaren) eller påståede ulovlige aktiviteter fra enhver bruger af servicen og (ii) træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte sine ejendomsrettigheder. Med henblik på at opfylde sådanne samarbejds- og sikkerhedsforanstaltninger og i overensstemmelse med gældende lov kan det være nødvendigt, at Softwaren videregiver personligt identificerbare oplysninger. Derudover kan Softwaren vælge at overvåge enhver form for kommunikation (i) for at opfylde enhver lov, regel eller anmodning fra myndighederne; (ii) hvis sådanne oplysninger er nødvendige eller relevante for at drive Softwaren, eller (iii) for at beskytte Softwarens eller andres rettigheder eller ejendom. I forbindelse med en potentiel salg eller overførsel af enhver interesse i Softwaren, forbeholder Softwaren sig ret til at sælge eller overføre dine oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, navne- og adresseoplysninger samt andre oplysninger, du har givet til Softwaren) til en tredjepart, der (i) specialiserer sig inden for kommunikationsprodukter eller -tjenester, (ii) accepterer at være Softwarens efterfølger i forhold til vedligeholdelse og beskyttelse af oplysninger, som Softwaren indsamler og opbevarer, og (iii) accepterer forpligtelserne i denne politik.