Integritetsvillkor

Genom att välja att fortsätta ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du inte längre vill ta emot sådana e-postmeddelanden kan du alltid avsluta prenumerationen när som helst genom länken som finns längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran värderar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy fungerar som ett meddelande om reglerna och villkoren enligt vilka Programvaran skyddar informationen som lämnas av besökare till webbplatser som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy informerar också besökare om våra praxis för insamling av data och hur deras information kan användas. Observera att denna policy kan ändras med jämna mellanrum och det rekommenderas att granska denna information regelbundet.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran tar vanligtvis emot specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, som när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att fullfölja din specifika begäran. I de flesta fall får du möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Du kan också begära att Programvaran inte använder din information genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected], men Programvaran förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster till dig. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, Programvarans auktoriserade agenter och andra varu- och tjänsteleverantörer som Programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer dock inte att sälja eller byta din personligt identifierbara information om vi inte är auktoriserade eller lagligt skyldiga att göra det eller om det finns en omedelbar fysisk fara för besökaren eller andra. På de Programvarusidor där du kan tillhandahålla kreditkortsuppgifter eller annan beställningsinformation via webben, skyddar Programvaran och säkerställer denna information genom att använda handelsbranschens vanliga tekniker för webbaserad säkerhet och krypteringsprotokoll, exempelvis Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de sidor där du frivilligt erbjuder feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande kommer Programvaran att behandla den informationen som icke-konfidentiell och icke-egendomlig och, förutom som annars uttrycks i detta sekretessmeddelande, antar Programvaran inget skyldighet att skydda sådan information från offentliggörande.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller en garanti om inkomster. Inkomstpotentialen beror helt och hållet på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngningar som görs. Vi påstår inte att detta är ett “bli rik snabbt-program”, och du bör inte se det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar Programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka Programvarasidor som har besökts. Programvaran samlar in denna information i begränsat syfte att fastställa kundservice- och webbplatsbehov. Vi använder vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om Programvaratjänster), för att uppnå detta. Programvaran kombinerar inte information som samlas in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir meddelad när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din The Software-hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar i en offentlig plats, inklusive på någon anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som The Software kan vara värd för dig som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Software-webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicystatementsna för de webbplatser som du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det föregående och i enlighet med tillämpliga lagar, samarbetar The Software (i) fullständigt med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla undersökningar som rör något innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till The Software) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderättigheter. För de begränsade ändamål som krävs för att uppnå ett sådant samarbete och åtgärder, kan The Software vara skyldig att avslöja personligt identifierbar information. Dessutom kan The Software välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag (i) för att uppfylla någon lag, förordning eller regeringsbegäran; (ii) om sådan avslöjande är nödvändig eller lämplig för att driva The Software; eller (iii) för att skydda rättigheterna eller egendomen för The Software eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av dess intressen i The Software och The Software och andra webbplatser som ägs av företaget, förbehåller sig The Software rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till The Software) till en tredje part som (i) specialiserar sig på kommunikationsprodukter eller tjänster, (ii) går med på att vara The Softwares efterföljare i intresset för underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av The Software och (iii) går med på skyldigheterna i denna policystatements.