Podmienky ochrany súkromia

Pokiaľ sa rozhodnete pokračovať, udeľujete nám súhlas na zasielanie e-mailov týkajúcich sa našich ponúk. Ak už nechcete dostávať takéto e-maily, vždy sa môžete odhlásiť kedykoľvek použitím odkazu uvedeného na konci každého e-mailu.

Softvér si váži súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Táto politika ochrany súkromia slúži ako oznámenie o pravidlách a podmienkach, ktorými Softvér zabezpečuje informácie poskytované návštevníkmi webových stránok vlastnených a prevádzkovaných Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto politika ochrany súkromia tiež informuje návštevníkov o našich postupoch pri zbieraní údajov a ako sa tieto informácie môžu využívať. Upozorňujeme, že táto politika je predmetom pravidelných zmien a odporúča sa ju pravidelne prehodnotiť.

A. Informácie osobne identifikovateľné:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webovej stránky len vtedy, keď takéto informácie poskytnú dobrovoľne, ako napríklad v prípade, keď naši návštevníci žiadajú o informácie, nakupujú alebo sa zaregistrujú na služby, otvorí si lístok so žiadosťou o zákaznícku podporu, poskytnú informácie o životopise pre pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad v prípade nákupu, použitia kreditnej karty na zaplatenie za služby, odoslania životopisu alebo požiadania o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vašej konkrétnej žiadosti. Väčšinou dostanete možnosť vybrať, či si prajete, alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Môžete tiež požiadať Softvér, aby nevyužíval vaše informácie, ak nám pošlete e-mail na adresu: [email protected], avšak Softvér si vyhradzuje právo vlastného uváženia zasielať vám spravodaje a ďalšie dôležité informácie o vašich službách od Softvéru. Ak nedostaneme od vás žiadne inštrukcie, Softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktoch ponúkaných rodinou spoločností Softvéru, autorizovanými agentmi Softvéru a inými poskytovateľmi tovaru a služieb, ktorých ponuky by vás mohli zaujímať. Softvér však nebude predávať ani obchodovať s vašimi osobne identifikovateľnými informáciami, pokiaľ nie sme oprávnení alebo sme k tomu zákonite povinní, alebo v prípade hrozby osobnej ujmy na návštevníkovi alebo iných osobách. Na webových stránkach Softvéru, kde môžete dobrovoľne poskytnúť Softvéru informácie o platobnej karte alebo iné údaje o objednávaní prostredníctvom webových stránok, Softvér chráni a zabezpečuje tieto informácie pomocou obvyklých webových zabezpečovacích a šifrovacích protokolov, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na týchto stránkach, kde dobrovoľne poskytnete akékoľvek ohlasy, údaje, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, nápady alebo podobné informácie, Softvér bude túto časť informácií považovať za neoznamovateľnú a neproprietársku a okrem výslovne uvedeného v tejto ochrane súkromia nie je Softvér povinný tieto informácie chrániť pred zverejnením.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako záruku zisku. Potenciál na zárobok závisí úplne od osoby, ktorá používa našu výrobok, nápady, techniky a úsilie. Neprezentujeme to ako “zbohatnismescheme”, a ani by ste to nemali tak vnímať.

B. Nevylúčiteľné (generické) informácie:

Vo všeobecnosti Softvér automaticky zhromažďuje nejaké generické informácie. Generické informácie neodhaľujú totožnosť návštevníka. Obvykle obsahujú informácie o internetovej adrese pridelenéj vášmu počítaču, o počte a frekvencii návštevníkov a o navštívených stránkach Softvéru. Softvér zhromažďuje tieto informácie s obmedzeným účelom určenia potrieb zákazníckej služby a webovej stránky. Toto dosiahneme použitím určitých technológií, vrátane “cookies” (technológie, ktorá môže poskytnúť návštevníkovi prispôsobené informácie o službách Softvéru). Softvér neskombinuje informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil, keď obdržíte cookie, a môžete ju odmietnuť.

C. Váš Software hostovaný web, server, nástenky, fórum, tretie strany:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástenky, chat miestnosti alebo webovej stránky, ktorú Software hostuje v rámci vašich služieb Software, sú dostupné všetkým, ktorí navštívia toto miesto. Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky Software obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú spojené so Software. Software nemôže zaručiť ochranu akýchkoľvek informácií, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek uvedenému a v súlade s platnými zákonmi, Software (i) plne spolupracuje s úradmi na štátnej, miestnej a federálnej úrovni v prípadoch vyšetrovania akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných do Softwaru) alebo údajných nelegálnych aktivít akéhokoľvek používateľa služby a (ii) prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom takéhoto spolupráce a opatrení môže byť Softvér povinný zverejniť osobne identifikovateľné informácie v súlade s platnými zákonmi. Okrem toho sa Software môže rozhodnúť monitorovať komunikačné priestory akéhokoľvek druhu (i) za účelom splnenia príslušného zákona, predpisu alebo žiadosti vlády, (ii) ak je takéto zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné pre prevádzku Softvéru; alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu Softvéru a Softvéru a ďalších stránok vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie len mena, adresných údajov a ďalších informácií, ktoré ste poskytli Softvéru) tretej strane, ktorá (i) sa špecializuje na komunikačné produkty alebo služby; (ii) súhlasí byť nástupcom záujmu Softvéru týkajúcim sa údržby a ochrany informácií zhromaždených a udržiavaných Softvérom; a (iii) súhlasí s povinnosťami tejto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.