Warunki prywatności

Wybierając kontynuację, upoważniasz nas do wysyłania do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości, zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, używając linku dostarczonego na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsza polityka prywatności służy jako powiadomienie o zasadach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni informacje dostarczone przez odwiedzających strony internetowe, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie. Niniejsza polityka prywatności informuje również odwiedzających o praktykach zbierania danych i sposobie wykorzystywania ich informacji. Należy zauważyć, że niniejsza polityka podlega okresowym zmianom i zaleca się regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Informacje identyfikowalne osobiście:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających jego witryn tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, dostarczają informacje z życiorysu dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście, niektóre z tych działań wymagają od Ciebie podania nam informacji, takich jak np. dokonanie zakupu, używanie karty kredytowej do opłacenia usług, przesłanie swojego życiorysu lub wnioskowanie o określone rodzaje informacji. Przekazując dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych witryn, będą one wykorzystane do spełnienia Twojej konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, aby Oprogramowanie używało tych informacji w dodatkowych celach, czy też nie. Możesz również poprosić, aby Oprogramowanie nie używało Twoich informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], niemniej jednak Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Bez żadnych instrukcji od Ciebie, Oprogramowanie może używać informacji, które nam dostarczasz, aby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, upoważnionych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować. Oprogramowanie nie sprzeda ani nie wymieni Twoich danych osobowych, chyba że zostaniemy do tego upoważnieni na podstawie prawa lub będziemy musieli to zrobić w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych osób. Na tych stronach Oprogramowania, na których dobrowolnie podajesz informacje dotyczące swojej karty kredytowej lub innych danych zamówienia za pośrednictwem sieci, Oprogramowanie chroni i zabezpiecza te dane, stosując standardowe procedury związane z bezpieczeństwem i szyfrowaniem w internecie, takie jak Secure Socket Layer (SSL) i Secure Electronic Transaction (SET). Na tych stronach, na których dobrowolnie udostępniasz jakieś opinie, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub inne podobne informacje, Oprogramowanie potraktuje te dane jako nieobjęte tajemnicą i niezastrzeżone prawem autorskim, a poza tym, o ile w niniejszej klauzuli o ochronie prywatności nie jest inaczej wyrażone, Oprogramowanie nie ponosi żadnych zobowiązań w zakresie ochrony takich informacji przed udostępnieniem ich innym osobom.

Przykłady w tych materiałach nie mają być traktowane jako obietnice lub gwarancja zarobków. Potencjał zysków zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako “schemat szybkiego wzbogacenia się”, a Ty również nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Dane nieosobowe (ogólne):

W ogólności, Oprogramowanie automatycznie zbiera pewne dane ogólne. Dane ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zwykle zawierają informacje o przypisanym do Twojego komputera adresie internetowym, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych przez nie witrynach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu ograniczonym do określania potrzeb obsługi klienta i witryny. Osiągamy to za pomocą określonych technologii, w tym „plików cookie” (technologia pozwalająca dostarczyć odwiedzającemu spersonalizowane informacje na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi osobowymi. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymujesz plik cookie, i możesz go odrzucić.

C. Twoja strona hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony internetowe stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz publicznie, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, pokoju czatowym lub stronie internetowej, które oprogramowanie może hostować dla Ciebie w ramach usług oprogramowania, są dostępne dla każdej osoby odwiedzającej to miejsce. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto strony internetowe oprogramowania zawierają linki do stron osób trzecich niepowiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach, i zaleca przeglądanie oświadczeń polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie (i) w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do oprogramowania) lub domniemanych niezgodnych z prawem działań jakiegokolwiek użytkownika usługi i (ii) podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własnościowych. W celu realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych identyfikujących osobę. Ponadto, oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji każdego rodzaju (i) aby spełnić odpowiednie prawo, regulację lub żądanie rządu; (ii) jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie w celu funkcjonowania oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części udziałów w oprogramowaniu i oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do przedsiębiorstwa, oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, nazwy, informacji adresowych i innych informacji przekazanych oprogramowaniu) do strony trzeciej, która (i) specjalizuje się w produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadza się być następcą oprogramowania w sprawach związanych z utrzymaniem i ochroną informacji gromadzonych i przechowywanych przez oprogramowanie i (iii) zgadza się na spełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia polityki.