Software WEBSITE VILKÅR FOR BRUG VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak fordi du besøger hjemmesiden (hjemmesiden), hvor du fandt linket til disse brugsbetingelser (hjemmesiden). Hjemmesiden er en internetejendom for TheSoftware. (refereret til samlet som ‘TheSoftware’, ‘vi’ og ‘os’). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware Website Brugsbetingelser (‘Brugsbetingelser’), i deres helhed, når du: (a) får adgang til hjemmesiden; (b) tilmelder dig et nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om oplysninger via hjemmesiden (‘Abonnementstjenester’); (c) registrerer dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lodtrækninger, som tilbydes af TheSoftware fra tid til anden (‘Konkurrence’); (d) deltager i, eller forsøger at deltage i, et tilknyttet program eller en anden medlemskabsorganisation, der er vist på hjemmesiden (‘Medlemstjenester’); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service via hjemmesiden (‘Leverandørtjenester, og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, ‘Tjenesterne’). TheSoftware’s privatlivspolitik (Privatlivspolitik), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, TheSoftware’s Købsaftaler (‘Købsaftaler’), TheSoftware’s Medlemskabsaftaler (‘Medlemskabsaftaler’), samt øvrige driftsregler, politikker, prisoversigter og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning (samlet betegnet som ‘Aftalen’). Gennemgå venligst Aftalens fulde vilkår omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer Aftalen i sin helhed, er du ikke bemyndiget til at bruge Tjenesterne og/eller hjemmesiden på nogen måde eller form.

TheSoftware AFVISER SPECIFIKT ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG/ELLER TJENESTER FRA ENHVER ENKELTPERSON, DER ER OMFATTET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÆNDRET (‘COPPA’). TheSoftware BEHOLDER SIG RET TIL AT NÆGTE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER HJEMMESIDEN TIL ENHVER ENKELTPERSON, I SIN ENESTÅENDE OG EKSKLUSIVE SKØNSBEFØJELSE.

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af webstedet. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af webstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til webstedet. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på webstedet, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger webstedet. Ved fortsat brug af webstedet og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser, der er indeholdt i aftalen gældende på det tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Webstedet og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Webstedet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til webstedet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF SERVICES

Abonnementtjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen kan du ved at registrere dig på websitet og få godkendelse fra TheSoftware opnå, eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mailindhold, tekst og andre materialer (“Abonnementsindhold”) relateret til onlinemarkedsføring leveret af TheSoftware og dens tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du gerne vil stoppe modtagelsen af Abonnementsindholdet, skal du blot sende os en e-mail på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andre materialer, der leveres af TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis betros. Vær venlig at være forsigtig, bruge almindelig sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Abonnementsindholdet og/eller abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og pådrager sig ikke noget ansvar over for dig i forbindelse med sådant Abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at Abonnementsindholdet, som stilles til rådighed i forbindelse med abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, komplet eller hensigtsmæssigt.

Medlemsskabstjenester

Underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen og medlemsskabsaftalen kan du ved at registrere dig på websitet, acceptere medlemsskabsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå, eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, et medlemskab i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. For en kopi af medlemsskabsaftalen bedes du besøge websitet for det specifikke medlemskab. TheSoftware’s medlemskabsprogrammer vil give dig adgang til indhold, tekst og andre materialer (“Medlemsindhold” og sammen med abonnementsindholdet, “Indholdet”), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet til at hjælpe medlemmerne med deres onlinemarkedsføring. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der leveres af TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis betros.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købeordreformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, som leveres direkte af producenter eller distributører af tredjepartsudbydere af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktsælgeren, distributøren og slutbrugerne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for eventuelle krav i forbindelse med tilbud om nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

De oplysninger, du skal give i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte nogle eller alle følgende oplysninger: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) eventuelle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Registreringsdata til tjenester”).

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er enhver fremtidig(e) tilbud, der gøres tilgængelig for dig på hjemmesiden og som udvider eller på anden måde forbedrer de nuværende funktioner på hjemmesiden, underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for eventuelle ændringer, suspenderinger eller afbrydelser af nogen tjenester eller andet produkt.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promoveringspræmier og andre belønninger via konkurrencer. Ved at give korrekte og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at have en chance for at vinde de promoveringspræmier, der tilbydes ved hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne, der er vist på hjemmesiden, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger i forbindelse med konkurrencetilmeldingen.

LICENSBEVILLING

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med denne aftale. TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af hvilken som helst årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje ud, leje, sælge, ændre, dekompilere, afmontere, omvendtudvikle eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold vedrørende Websitet, Indholdet, Konkurrencer og Tjenesterne er beskyttet i henhold til gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af Websitet, Indholdet, Konkurrencer og/eller Tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra Websitet, Indholdet, Konkurrencer og/eller Tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudvinding med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem Websitet, Indholdet, Konkurrencer og/eller Tjenesterne.

HYPERLINKING TIL WEBSITET, SAMARBEJDE OM MÆRKESAMARBEJDE, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSITET ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, må ingen hyperlinke til Websitet eller dele af det (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres website eller websted af nogen grund. Desuden er det strengt forbudt at “frame” Websitet og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) til Websitet i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden TheSoftwares forudgående, udtrykkelige, skriftlige tilladelse. Du accepterer specifikt at samarbejde med Websitet om at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet, som er relevant. Du erklærer herved, at du er ansvarlig for enhver form for skade, der er forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på websitet.

ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSITET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM WEBSITET, LEVERES TIL DIG SOM DET ER OG SÅDAN SOM DET FORELIGGER, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSEN AF EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). ISÆR, MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL, GIVER TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) WEBSITET, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM WEBSITET, OPFYLLER DINE KRITERIER.

ANSVARSAFVISNING FOR SKADE FORVOLDET VED DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra websiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for beskadigende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE ER ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, AFLEDTE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, GODT NAVN, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM TheSoftware ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, FOR: (A) BRUGEN ELLER UMULIGHEDEN AF AT BRUGE WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, HVILKE SOM HELST PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU MÅTTE HAVE MODTAGET FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER HVILKE SOM HELST ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN HAVE ANSØGT OM GENNEM WEBSIDEN; (B) DELENS PRIS FOR AT ANSKAFFE ERSTATNINGSGODS OG -TJENESTER SOM FØLGE AF ETHVERT GODS, DATA, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER, SOM ER KØBT FRA, ELLER ERHVERVET, GENNEM WEBSIDEN; (C) MISLYKKET KVALIFIKATION TIL KONKURRENCERNE, TJENESTERNE ELLER PRODUKTER FRA TREDJEPART FRA NOGEN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER EVENTUELLE EFTERFØLGENDE AFVISNING AF PRODUKTER FRA TREDJEPART FRA SAMME;

BESKYTTELSE

Du accepterer at beskytte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, med-brandsamarbejdspartnere og / eller andre partnere uden ansvar, udgifter, erstatning (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og / eller domme, der er fremsat af tredjepart som følge af eller opstået i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og / eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og / eller (c) din overtrædelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og / eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licenstagere, leverandører og / eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at påberåbe og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTS WEBSTEDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og / eller henvise dig til andre internetsider og / eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem, der ejes og drives af tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartssider og / eller ressourcer, anerkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne tredjepartssider og / eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for nogen vilkår og betingelser, privatlivspolitik, indhold, reklamer, tjenester, produkter og / eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjepartssider eller -ressourcer eller for eventuelle skader og / eller tab, der opstår deraf.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brug af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og / eller materialer, du indsender via eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge al information om din brug af hjemmesiden og eventuelle andre personlige identifikationsoplysninger, du giver, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik her.

Enhver forsøg fra nogen person, uanset om det er en TheSoftware kunde eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere med, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferetligt og civilretligt lovgivning, og TheSoftware vil omhyggeligt forfølge alle retsmidler i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i fuldt omfang efter lov og retfærdighed.

VALG AF LOV/RETTENS VÆLDSHJEMMEL

Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med eller relateret til aftalen, skal være styret af og fortolket i overensstemmelse med estisk ret (uden hensyntagen til lovvalgsprincipper). Enhver afgørelse, der træffes, skal være endelig og bindende for parterne, og der kan indgives dom herpå i enhver kompetent domstol. Intet heri skal fortolkes således, at det forhindrer en part i at søge midlertidige påbud for at beskytte sine rettigheder i påvente af en afgørelse i voldgiftsretten. I det omfang det er tilladt efter loven, accepterer du, at du ikke vil indbringe, tilslutte dig eller deltage i nogen gruppesøgsmål vedrørende eventuelle krav, uenigheder eller kontroverser, som du måtte have mod TheSoftware og deres respektive juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, moderselskaber, agenturer og deres respektive medlemmer, direktører, officerer, ansatte og agenter. Du accepterer iværksættelse af midlertidige påbud for at stoppe en sådan retssag eller fjerne dig som deltager i sagen.