Privacyvoorwaarden

Door ervoor te kiezen om door te gaan, autoriseert u ons om u e-mails te sturen met betrekking tot onze aanbiedingen. Als u geen dergelijke e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link onderaan elke e-mail.

De Software hecht veel waarde aan de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Dit privacybeleid dient als een kennisgeving van de regels en voorwaarden waarmee De Software de informatie beschermt die door bezoekers aan websites van De Software wordt verstrekt, inclusief De Software en De Software. Dit privacybeleid informeert bezoekers ook over onze gegevensverzamelingspraktijken en hoe hun informatie kan worden gebruikt. Houd er rekening mee dat dit beleid onderhevig is aan periodieke wijzigingen en het wordt aanbevolen om deze informatie regelmatig te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt typisch specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsaanvraagticket openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat De Software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected], echter, De Software behoudt zich het recht voor om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software-diensten te sturen. In afwezigheid van instructies van u kan De Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de The Software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van De Software en andere goederen- en dienstenleveranciers waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn. De Software zal uw persoonlijk identificeerbare informatie echter niet verkopen of verhandelen tenzij we hiertoe gemachtigd zijn of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van dreigend fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op die The Software-sites waar u via het web creditcard- of andere bestelinformatie aan De Software kunt verstrekken, beschermt en beveiligt De Software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en versleutelingsprotocollen, zoals Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of dergelijke aanbiedt, zal De Software dat deel van de informatie behandelen als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom en, behalve zoals anders uitgedrukt in deze privacyverklaring, neemt De Software geen verplichting op zich om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in dit materiaal moeten niet worden beschouwd als een belofte of garantie voor inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de geleverde inspanning gebruikt. We beweren niet dat dit een ‘word rijk snel’-plan is, en dat mag u ook niet zo zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers en de bezochte The Software-sites. De Software verzamelt deze informatie met als beperkt doel klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over The Software-diensten te voorzien). De Software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op bulletinboards, chatrooms of websites die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software diensten, is beschikbaar voor iedereen die deze ruimte bezoekt. The Software kan de informatie die u op deze locaties openbaar maakt niet beschermen. Daarnaast bevatten The Software-websites links naar sites van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving werkt The Software (i) volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar The Software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Service, en (ii) neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan The Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren (i) om aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen, (ii) indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om The Software te laten functioneren, of (iii) om de rechten of eigendommen van The Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een belang in The Software en The Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresinformatie en andere informatie die u aan The Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die (i) gespecialiseerd is in communicatieproducten of -diensten; (ii) akkoord gaat om de opvolger van The Software te zijn wat betreft het onderhoud en de bescherming van informatie verzameld en beheerd door The Software; en (iii) akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsdocument.