Programvaran WEBBPLATSENS VILLKOR FÖR ANVÄNDNING VIKTIGT – LÄS,

Tack för att du besöker webbplatsen (“Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa Användningsvillkor (“Webbplats”). Webbplatsen är en internettjänst som tillhör TheSoftware (som gemensamt benämns “TheSoftware”, “vi” och”oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa TheSoftware Villkor för användning av webbplatsen (“Användarvillkor”), i sin helhet, när du: (a) har tillgång till webbplatsen; (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista eller begär information genom webbplatsen (“Abonnemangstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som TheSoftware erbjuder från tid till annan (var och en en “Tävling”); (d) går med i eller försöker gå med i ett dotterföretagsprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst genom webbplatsen (“Leverantörtjänster”, och tillsammans med Abonnemangstjänsterna och Medlemstjänsterna, “Tjänsterna”). TheSoftware Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, TheSoftware Köpeavtal (“Köpeavtal”), TheSoftware Medlemsavtal (“Medlemsavtal”), liksom alla andra driftregler, policyer, prislistor och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras från tid till annan, inkluderas uttryckligen här genom hänvisning (gemensamt “Avtalet”). Läs igenom Avtalets fullständiga villkor noggrant. Om du inte samtycker till Avtalet i dess helhet är du inte behörig att använda Tjänsterna och/eller webbplatsen på något sätt eller i någon form.

TheSoftware FÖRNEKAR SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTER TILL NÅGON PERSON SOM OMFAVAS AV LAGEN OM ONLINESKYDD FÖR BARN FRÅN 1998, MED ÄNDRINGAR (“COPPA”). TheSoftware BEHÅLLER RÄTTEN ATT FÖRNEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN FÖR NÅGON PERSON, I SITT EGET ENSAMMA BESLUT.

OMFATTNING OCH ÄNDRINGAR AV AVTALET

Du samtycker till villkoren och bestämmelserna som anges i Avtalet angående din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och TheSoftware angående din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser angående Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande, utan specifik meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom att fortsätta använda Webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som finns i Avtalet som gäller vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda att användas av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) år, har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

I enlighet med villkoren i Avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware få tillgång till eller försöka få tillgång till prenumerationstjänsterna, mot en avgift eller utan avgift. Prenumerationstjänsterna kommer att ge dig e-postinnehåll, text och annat material (“Prenumerationsinnehåll”) relaterat till onlinemarknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avbryta mottagandet av Prenumerationsinnehållet, mejla oss helt enkelt på [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var vänlig och använd försiktighet, sunt förnuft och säkerhet vid användning av Prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna. Du godkänner att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte är skyldigt i anslutning till något sådant Prenumerationsinnehåll. TheSoftware företräder inte eller garanterar att Prenumerationsinnehållet som finns tillgängligt i anslutning till prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt.

Medlemstjänster

I enlighet med villkoren i Avtalet och medlemsavtalet, kan du genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware få tillgång till eller försöka få tillgång till en medlemskap i något av de olika medlemsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder, mot en avgift eller utan avgift. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemsprogrammen kommer att ge dig tillgång till innehåll, text och andra material (“Medlemsinnehållet” och tillsammans med Prenumerationsinnehållet kallat “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformat för att hjälpa medlemmar i deras onlinemarknadsföringsprojekt. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis förlitas på.

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de gällande inköpsorderblanketterna kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från Webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på Webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörernas tillverkare eller distributörer av sådana varor. TheSoftware påtalar inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana varor är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från Webbplatsen eller för tvister med produktsäljaren, distributören och slutanvändarkonsumenterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för någon anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på Webbplatsen.

Allmän

Informationen som du måste lämna i samband med registrering för Tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, viss eller alla följande: (a) ditt fullständiga namn, (b) företagsnamn, (c) e-postadress, (d) postadress (och faktureringsadress om annorlunda), (e) hemtelefonnummer, (f) arbetstelefonnummer, (g) telekopinummer, (h) kreditkortsinformation och/eller (i) annan information som begärs i den gällande registreringsblanketten (“Tjänstens Registreringsdata”).

Om inte annat uttryckligen anges, kommer eventuella framtida erbjudanden som finns tillgängliga för dig på Webbplatsen och förbättrar de befintliga funktionerna på Webbplatsen att omfattas av Avtalet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för Tjänsterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för någon ändring, suspension eller avbrott av någon Tjänst eller annan produkt.

TÄVLINGAR

Då och då erbjuder TheSoftware erbjudanden, priser och andra utmärkelser genom Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med registreringen till tillämpliga tävlingsformulär och genom att godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de erbjudna priserna genom varje tävling. För att delta i de tävlingar som visas på webbplatsen måste du först fullständigt fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationsåterhämtningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, efterlikna, klona, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, plocka isär, omvändkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, programvaran, tjänsterna och andra ärenden som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inga äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller via webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OCH/ELLER REFERERING TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen godkänd av TheSoftware får ingen länka till webbplatsen eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesföring eller upphovsrättsligt material) på sin webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Dessutom är “framing” av webbplatsen och/eller referering till Uniform Resource Locator (“URL”) för webbplatsen i någon kommersiell eller icke-kommersiell media utan föregående, uttryckligt, skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra med, vid behov, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ansvarar för alla skador som kan uppstå i samband med detta.

REDOGERA, TA BORT OCH ÄNDRA

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM FÖRVISAR I STÖRSTA UTSTRÄCKNINGEN TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, AVSÄGAN AV ALLA GARANTIER GÄLLANDE VARUDEFEKT, ÖVERTRÄDELSE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL). SPECIFIKT, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING AV DETTA, GÖR INTE TheSoftware NÅGON GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV;

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD GENOM NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGT ATT TheSoftware INTE SKA VARA ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, INCIDENTELLA, SÄRSKILDA, FÖLJD- OCH/ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GODTYCKE, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR FÖRVÄRV AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER SOM FÖLJER AV NÅGRA VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS FRÅN, ELLER TRANSACKTIONER SOM HAR INGETTS GENOM, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKANDET ATT KVALIFICERA FÖR TÄVLINGAR, TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE NEKANDE AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA;

SKADESTÅNDSBEVIS

Du accepterar att ersätta och hålla TheSoftware, deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag och var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetande varumärken och/eller andra partners oskadliga från och gentemot alla anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar som helst, framställda av någon tredje part på grund av eller till följd av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någon annan persons och/eller organisations rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensinnehavare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och organisationer har rätt att på eget vägnar hävda och genomdriva dessa bestämmelser mot dig.

TREDJEPARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har någon kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner du härmed och accepterar att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom godkänner TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller skyldig för, några villkor, integritetspolicyer, innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppkommer därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen, samt alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du lämnar, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

Varje försök av vilken individ som helst, oavsett om de är en TheSoftware kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör ett brott mot straff- och civilrätt och TheSoftware kommer noga driva alla tillgängliga lösningar i detta avseende mot varje överträdande individ eller enhet utan begränsningar och inom ramen för vad lagen och rättvisan tillåter.

LAGVAL/ARENA

Eventuella tvister som uppstår i samband med Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan att ta hänsyn till kollision av lagprinciperna). Eventuella utslag kommer att vara slutgiltiga och bindande för parterna och en dom över dessa kan utfärdas i vilken domstol som helst med behörighet. Ingenting häri får tolkas som att det hindrar någon part från att söka ett beslut om interimistiska åtgärder för att skydda sina rättigheter i väntan på en lösning i skiljedom. I den mån det är tillåtet enligt lag, samtycker du till att inte väcka, ansluta dig till eller delta i någon grupptalan beträffande någon anspråk, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware eller deras juridiska representanter, dotterbolag, moderbolag, byråer och deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att man får besluta om interimistiska åtgärder för att stoppa en sådan rättegång eller att avlägsna dig som deltagare i rättegången.