A SZOFTVER WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEI FONTOS – KÉREM, OLVASSA EL

Köszönjük, hogy ellátogatott a weboldalra (a „Weboldal”), ahol megtalálta a Szolgáltatási Feltételek linkjét (a „Weboldal”). A Weboldal a TheSoftware internetes tulajdonosa (a továbbiakban együttesen a „TheSoftware,” „mi” és „minket”). Elfogadja, hogy kötelező a TheSoftware Weboldal Használati Feltételeinek („Használati Feltételek”) teljes terjedelmében való betartása, amikor: (a) hozzáfér a Weboldalhoz, (b) regisztrál hírlevélre vagy feliratkozik postai levéllistára vagy információt kér a Weboldalon keresztül („Feliratkozási Szolgáltatások”); (c) regisztrál a TheSoftware által időről időre kínált promóciókban, versenyekben és/vagy sorsolásokban való részvételre (minden egyes „Verseny”); (d) csatlakozik, vagy megpróbál csatlakozni egy partnerprogramhoz vagy más tagdíjas szervezethez, amelyet a Weboldal bemutat („Tagsági Szolgáltatások”); és/vagy (e) rendel terméket és/vagy szolgáltatást a Weboldalon keresztül („Szállítói Szolgáltatások”, amelyeket a Feliratkozási Szolgáltatásokkal és a Tagsági Szolgáltatásokkal együtt a „Szolgáltatások”-nak nevezünk). A TheSoftware Adatvédelmi Szabályzata („Adatvédelmi Szabályzat”), az egyes Versenyekre vonatkozó Hivatalos Versenyszabályzatok, a TheSoftware Vásárlási Megállapodás(ai) („Vásárlási Megállapodás”), a TheSoftware Tagsági Megállapodás(ok) („Tagsági Megállapodás”), valamint bármely más üzemeltetési szabályzat, irányelvek, árlisták és más kiegészítő feltételek és feltételrendszer vagy dokumentumok, amelyek időnként közzétételezésre kerülhetnek, kiemelten be vannak építve itt a hivatkozásokkal együtt (összefoglalva az „Egyezmény”). Kérjük, részletesen tekintse át az Egyezmény teljes feltételeit. Amennyiben nem fogadja el az Egyezményt teljes egészében, nem jogosult a Szolgáltatások és/vagy a Weboldal bármilyen módon vagy formában történő használatára.

A TheSoftware KIFEJEZETTEN MEGTAGADJA A WEBOLDAL ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁT A 1998-AS, MÓDOSÍTOTT GYERMEKEK ONLINE ADATVÉDELEMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN KIZÁRÓLAG A 1998-AS, MÓDOSÍTOTT GYERMEKEK ONLINE ADATVÉDELEMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN KIZÁRÓLAG A TheSoftware FELTARTJA A JOGOT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS/VAGY A WEBOLDALHOZ BÁRMELY EGYÉN HOZZÁFÉRÉSÉT MEGTAGADJA, EGYEDÜLÁLLÓ ÉS EGYETLEN BELÁTÁSA SZERINT.

AZ MEGÁLLAPODÁS SZEREPHATÁROZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadja a Webhely használatára vonatkozó Szabályzatban meghatározott feltételeket és feltételeket. Az egyezség kizárólagos és egyetlen megállapodást jelent Ön és a TheSoftware között a Webhely használatával kapcsolatban, és felülvizsgálja minden előzetes vagy kortárs megállapodást, képviseletet, garanciát és/vagy megegyezést a Webhellyel kapcsolatban. A TheSoftware fenntartja a jogot, hogy az Egyezséget időről időre egyoldalúan módosítsa, Önnek külön értesítés nélkül. Az aktuális Megállapodást a Webhelyen közzétesszük, és meg kell tekintenie a Webhely használata előtt az Egyezséget. A Webhely és/vagy Szolgáltatásaink további használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy maradéktalanul betartja az adott időszakban hatályos Egyezségben foglalt összes feltételt és feltételt. Ezért rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a frissítések és/vagy változások érdekében.

KÖVETELMÉNYEK

A Webhely és Szolgáltatások csak jogilag kötelező erejű szerződésekkel rendelkező egyének számára érhetőek el a vonatkozó jogszabályok szerint. A Webhelyet és Szolgáltatásainkat nem szándékozunk olyan személyek használatára tervezni, akik még nem töltötték be a tizennyolcadik (18) életévüket. Ha még nem töltötte be a tizennyolcadik (18) életévét, nem rendelkezik engedéllyel a Webhely és/vagy Szolgáltatásaink használatára és/vagy elérésére.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Előfizetéses szolgáltatások

A Szerződés feltételei szerint a Webhelyen való regisztráció és a TheSoftware jóváhagyása után díj vagy díj nélkül igénybe veheti vagy megpróbálhatja igénybe venni az előfizetéses szolgáltatásokat. Az előfizetéses szolgáltatások e-mail tartalmat, szöveget és a TheSoftware és harmadik fél partnereinek („Harmadik Fél Szolgáltatók”) által nyújtott egyéb anyagokat („Előfizetés Tartalom”) nyújtanak Önnek az online marketinggel kapcsolatosan. Ha le szeretnéd mondani az Előfizetés Tartalom fogadását, írj nekünk a [email protected] címre. Az Előfizetés Tartalom olyan megjegyzéseket, véleményeket és/vagy egyéb anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware és a harmadik fél szolgáltatói nyújtanak, és nem feltétlenül kell támaszkodni rájuk. Használat közben légy óvatos, értsd meg és gondoskodj a biztonságról az Előfizetés Tartalom és/vagy Előfizetéses szolgáltatások használata során. Elfogadod, hogy a TheSoftware nem vállal semmilyen kötelezettséget és felelősséget azzal kapcsolatban, hogy az ilyen Előfizetés Tartalomhoz kapcsolódik-e. A TheSoftware nem állítja vagy garantálja, hogy az Előfizetéses szolgáltatáshoz kapcsolódóan elérhetővé tett Előfizetés Tartalom pontos, teljes vagy megfelelő.

Tagsági szolgáltatások

A Szerződés és a Tagsági Szerződés feltételei szerint a Webhelyen való regisztráció, a Tagsági Szerződés elfogadása és a TheSoftware jóváhagyása után díj vagy díj nélkül igénybe veheti vagy megpróbálhatja igénybe venni az MTS Advertise OU által kínált különböző tagsági programok egyikében történő tagságot. A Tagsági Szerződés másolatához kérjük, látogasson el a konkrét Tagság webhelyére. A TheSoftware tagsági programjai lehetővé teszik, hogy hozzáférjen az online marketing tevékenységeikben segítséget nyújtó anyagokhoz, szövegekhez és egyéb anyagokhoz („Tagsági Tartalom” és együtt az Előfizetés Tartalommal, a „Tartalommal”), amelyeket a TheSoftware és bizonyos harmadik fél szolgáltatók nyújtanak. A Tagsági Tartalom olyan megjegyzéseket, véleményeket és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyeket a TheSoftware harmadik fél szolgáltatói nyújtanak, és nem feltétlenül kell támaszkodni rájuk.

Szolgáltatói Szolgáltatások

A megfelelő vásárlási űrlapok kitöltésével megszerezhet vagy megpróbálhat megszerezni bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat a webhelyről. A webhelyen szereplő termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül a harmadik fél szolgáltató gyártói vagy forgalmazói szolgáltatják. A szoftver nem garantálja, hogy az ilyen termékek leírása pontos vagy teljes. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem felelős vagy felelősségre vonható semmilyen módon azért, hogy nem tudja beszerezni a termékeket és/vagy szolgáltatásokat a webhelyről vagy a termék forgalmazója, forgalmazója és végfelhasználója közötti disputa miatt. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem felel Önnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen igényért, amely a webhelyen kínált bármely termék és/vagy szolgáltatással kapcsolatos.

Általános

A szolgáltatásokra való regisztrációhoz kapcsolódóan meg kell adnia az alábbi információkat, korlátozás nélkül: (a) teljes nevét; (b) cégnév; (c) e-mail címet; (d) postai címet (és számlázási címet, ha különbözik); (e) otthoni telefonszámot; (f) munkahelyi telefonszámot; (g) faxszámot; (h) hitelkártya információkat és/vagy (i) bármilyen más információt a megfelelő regisztrációs űrlapon („Szolgáltatás Regisztrációs Adatok”).

Hacsak másként nem állapítják meg, az Ön számára a webhelyen elérhetővé tett jövőbeli ajánlat(ok), amely(ek) növeli(ne) vagy más módon bővíti(ne) a webhely jelenlegi funkcióit, az egyezség hatálya alá tartoznak. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy kötelezhető mindenféle módon az Ön szolgáltatásokhoz történő használatának vagy jogosultságának hiánya miatt. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem felel Önnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen módosításért, felfüggesztésért vagy megszüntetésért semmilyen szolgáltatásban vagy más termékben.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós nyereményeket és más díjakat kínál versenyek formájában. A megfelelő verseny regisztrációs űrlapban igaz és pontos adatokat megadva, és az adott versenyhez tartozó Hivatalos Verseny Szabályokat elfogadva, részt vehetsz a kínált promóciós nyereményekért folyó versenyen. Ahhoz, hogy részt vehess a Honlapon szereplő versenyeken, először teljes mértékben ki kell töltened a megfelelő jelentkezési űrlapot. Elfogadod, hogy valós, pontos, aktuális és teljes verseny regisztrációs adatokat nyújts.

LICENCENGEDÉLY

A Honlap felhasználójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kapod a Honlap, a Tartalom és a kapcsolódó anyagok elérésére és használatára az Szerződésnek megfelelően. A TheSoftware bármikor bármilyen okból megszüntetheti ezt a licencet. A Honlapot és a Tartalmat egy számítógépen használhatod saját személyes, nem kereskedelmi célra. A Honlap, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások semmilyen formában nem másolhatók vagy illeszthetők be semmilyen információ-visszakereső rendszerbe, sem elektronikus, sem mechanikus módon. Nem használhatod, másolhatod, utánozhatod, klónozhatod, bérelheted, bérbe adhatod, eladhatod, módosíthatod, dekódolhatod, szétszerelheted, visszafejtheted vagy átruházhatod a Honlapot, a Tartalmat, a Versenyeket és/vagy a Szolgáltatásokat vagy bármely részüket.

SZELLEMI TULAJDON

A weboldallal, a tartalommal, a versenyekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalom, szervezet, grafika, tervezés, összeállítás, mágneses fordítás, digitális átalakítás, szoftver, szolgáltatások és egyéb tényezők szerzői jogok, védjegyek és más szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak. A weboldal, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások bármely részének másolása, áthelyezése, közzététele vagy értékesítése Ön által szigorúan tilos. A weboldalról, a tartalomból, a versenyekből és/vagy a szolgáltatásokból történő anyag automatikus lekérése vagy bármilyen más formában történő lekérése vagy adatnyerés a TheSoftware írásos engedélye nélkül tilos, közvetlenül vagy közvetve, gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy könyvtár létrehozása vagy összeállítása érdekében. A weboldalon, a tartalomban, a versenyben és/vagy a szolgáltatásokban megtekintett tartalom, dokumentum, szoftver, szolgáltatás vagy más anyagok tulajdonjogát nem szerezheti meg.

A WEBOLDALRA VALÓ HIVATKOZÁS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS, A “FREMEZÉS” ÉS/VAGY A WEBOLDALRA VALÓ HIVATKOZÁS MEGTILTOTT

Kizárólag a TheSoftware kifejezett engedélyével tilos a weboldalra vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólag a logót, védjegyeket, márkaneveket vagy szerzői jogi anyagokat) hiperhivatkozást készíteni webhelyére vagy webhelyeire. A weboldal “framelése” és/vagy a weboldal Uniform Resource Locator (“URL”)-jének hivatkozása bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumban történő előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül a TheSoftware szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezik abba, hogy együttműködik a weboldallal az ilyen tartalom vagy tevékenység eltávolítása vagy megszakítása érdekében. Azzal megerősíti, hogy minden ilyennel kapcsolatos kártérítésért felelős.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint szerkesszünk és/vagy töröljünk bármilyen dokumentumot, információt vagy más tartalmat, amely megjelenik a webhelyen.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A webhely, szolgáltatások, versenyek, tartalom, bármely harmadik fél által nyújtott termékek, valamint a weboldalon keresztül igénybe vehető bármely más termék és/vagy szolgáltatás “AHOGY VAN” és “AHOGY ELÉRHETŐ” alapon kerülnek biztosításra, minden kifejezett vagy elnézőleg alakult jótállás nélkül, amennyiben azt a hatályos jogszabályok megengedik (beleértve a VÉDELMI JÓVÁHAGYÁSI, INTELLEKTUÁLIS SZERZŐI JOGOK MEGHIÚZÁSÁNAK ÉS/VAGY MEGFELELŐ CÉLÚ HASZNÁLATNAK MEGHIÚZÁSÁNAK JOGVALLÁS MEGHIÚZÁSIÁT). KÜLÖNÖS, DE NEM EZZEL KORLÁTOZÓAN, a TheSoftware SEMMILYEN JÓVÁHAGYÁS NÉLKÜL NEM GARANTÁL SEMMIT: (A) A WEBHELY, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, BÁRMELY HARMADIK FÉLTŐL KAPOTT TERMÉK, VALAMINT A WEBHELYEN KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ BÁRMELY MÁS TERMÉK ELOSZTÁSA KIELÉGÍTI AZ ÖN IGÉNYEIT;

A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG

A Látogatók a saját felelősségükre töltik le az információkat a Webhelyről. A Szoftver nem garantálja, hogy ezek a letöltések mentesek a számítógépet károsító, beleértve, de nem kizárólagosan a vírusokat és féregfajtákat tartalmazó számítógépes kódoktól.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS EGYETÉRT Azzal, HOGY A Szoftver NEM FELEL ÖNNEK VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A KÖVETKEZŐ KÁROKÉRT: KÖZVETLEN, KÖZVETETT, MELLÉKES, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZTETETT KÁROK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG ELVESZÍTÉSÉNEK, JÓ HÍRNEK, HASZNÁLATNAK, ADATOK ELVESZTÉSÉNEK VAGY EGYÉB NEM MEGTAPINTHATÓ VESZTESÉGEKNEK (AKKOR IS, HA A Szoftver FELFIGYELMEZTETT A KÁROK LEHETSÉGES VOLTÁRA), A JOGVÉDELEM LEGNAGYOBB MEGENGEDHETŐ MÉRTÉKÉVEL A TÖRVÉNYEKBEN: (A) A WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁSOK, VERSENYEK, TARTALOM, BÁRMILYEN HARMADIK FÉL ÁLTAL KAPOTT TERMÉKEK HASZNÁLATÁÉRT, ÉS/VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ ÖSSZES MÁS TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS ÉRT; (B) A HELYETTESÍTŐ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PROKURÁCIÓS KÖLTSÉGE, AMELY A WEBHELYEN KERESZTÜL VÁSÁROLT, MEGSZERZETT ADATOK, INFORMÁCIÓK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK EREDMÉNYEKÉNT KELETKEZIK VAGY KÖTÖTT, VAGY TRANSAKCIÓKAT FOGLAL MAGÁBAN; (C) A VERSENYEK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY HARMADIK FÉL ÁLTAL SZÁLLÍTOT TERMÉKEK MEGFELELÉSÉNEK HIÁNYA, ILLETVE AZ EZEKTŐL AZ EGYEZMÉNYTŐL VALÓ KÖVETKEZŐ HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK ELUTASÍTÁSA.

MEGTÉRÍTÉS

Egyetértesz abban, hogy megtéríted és védelmezni fogod a TheSoftware-t, valamint minden szülő, leányvállalatát és affiliate szervezetét, valamint mind az ő tagjaikat, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, társzolgáltatóit és/vagy más partnereit mindennemű igénnyel és keresettel szemben, költségekkel (beleértve a méltányos ügyvédi díjakat), károkkal, peres eljárásokkal, követelésekkel és/vagy bármiféle ítéletekkel, melyeket bármely harmadik fél tesz, vagy amelyekből ered: (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely verseny használata; (b) a szerződés megszegése; és/vagy (c) más személy vagy szervezet jogainak megsértése. Jelen bekezdés rendelkezései a TheSoftware, valamint minden szülő, leányvállalat és/vagy affiliate előnyére szolgálnak, valamint mind az ő tisztségviselői, igazgatói, tagjai, alkalmazottai, ügynökei, részvényesei, jogosult szállítói és/vagy ügyvédei jogosultsággal rendelkeznek és érvényesíthetik ezen rendelkezéseket közvetlenül ön ellen.

HARMADIK FELET ÉRINTŐ WEBHELYEK

A webhely linkeket biztosíthat és/vagy más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra irányíthatja Önt, ideértve, de nem kizárólagosan, azokat a harmadik felek által tulajdonolt és üzemeltetett webhelyeket. Mivel a TheSoftware-nak nincs ellenőrzése ezen harmadik fél webhelyei és/vagy erőforrásai felett, Ön itt és most elismeri és egyetért abban, hogy a TheSoftware nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá a TheSoftware nem támogatja, és nem vállal felelősséget semmilyen feltételekért és feltételekért, adatvédelmi irányelvekért, tartalomért, reklámokért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért, amelyek az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon elérhetők, vagy amelyekből származó károk és veszteségek adódnak.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata, valamint minden hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adatok és/vagy anyagok, amelyeket a webhellyel kapcsolatban vagy azt követően nyújtasz be, az adatvédelmi irányelveink szerint történik. Fenntartjuk a jogot, hogy minden olyan információt felhasználjunk, ami számodra a webhely használatával kapcsolatosan rendelkezésre áll, valamint minden olyan személyazonosításra alkalmas információt, amelyet nekünk nyújtasz, az adatvédelmi irányelveink szerint. Az adatvédelmi irányelveink megtekintéséhez kattintson ide.

Minden egyéni személy, függetlenül attól, hogy a TheSoftware ügyfele-e vagy sem, akinek szándéka károsítani, pusztítani, manipulálni, vandalizálni vagy másként zavarni a weboldal működését, ez bűncselekménynek és polgári jog megsértésének minősül, és a TheSoftware minden rendelkezésére álló jogi és jogérdekérvényesítési eszközzel szigorúan fellép az illető személy vagy entitás ellen. Előzetes bejelentés nélküli és mindenkor adott törvényes és tisztességes jogorvoslatot alkalmazva.

JOG ÉS VÁLASZTÁS

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás ügyben az Észtország törvényei irányadóak és ezek szerint értelmezendőek (kizárva az összeférhetetlenség elveit). A döntést minden félre nézve végrehajtandónak és véglegesnek tekintik, és azzal kapcsolatos bírósági végzés bármely hatáskörrel rendelkező bíróság előtt bejegyzésre kerülhet. Semmi nem korlátozza a feleket, hogy felfüggesszék jogorvoslati felhívásaikat az eljárás eredményéig. A törvények lehetővé tételének mértékéig beleegyezel abba, hogy nem kezdeményezel, nem csatlakozol vagy veszel részt tömeges keresetben azokkal szembeni igényedben, problémádban vagy vitádban, amelyek a TheSoftware-vel, valamint annak jogi képviselőivel, leányvállalataival, anyavállalataival, ügynökeivel és azok tagjaival, tisztviselőivel, igazgatóival, alkalmazottaival és ügynökeivel kapcsolatosak. Beleegyezel abba, hogy rendkívüli jogorvoslatot kezdeményezzenek az ilyen per megállítására vagy hogy törüljék a részed a perből.