TERMENII DE UTILIZARE AI SITE-ULUI Software IMPORTANȚĂ – VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul („Site-ul”) pe care ați găsit link-ul către acești Termeni de Utilizare („Site-ul”). Site-ul este o proprietate pe internet a TheSoftware. (denumiți colectiv „TheSoftware,” „noi” și „ne”). Sunteți de acord să fiți obligat de acești Termeni de Utilizare ai Site-ului TheSoftware („Termeni de Utilizare”), în întregimea lor, atunci când: (a) accesați Site-ul; (b) vă înregistrați pentru un newsletter sau vă abonați la o listă de corespondență sau solicitați informații prin intermediul Site-ului („Servicii de Abonare”); (c) vă înregistrați pentru a participa la promoții, concursuri și/sau tombole oferite de TheSoftware din când în când (fiecare, un „Concurs”); (d) vă alăturați sau încercați să vă alăturați unui program de afiliere sau altui organism de membru prezentat pe Site („Servicii de Membru”); și/sau (e) comandați un produs și/sau un serviciu prin intermediul Site-ului („Servicii de Furnizor și împreună cu Serviciile de Abonare și Serviciile de Membru, „Servicii”). Politica de Confidențialitate a TheSoftware („Politica de Confidențialitate”), Regulile Oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui Concurs, Acordul de Achiziție al TheSoftware („Acordul de Achiziție”), Acordul de Membru al TheSoftware („Acordul de Membru”), precum și orice alte reguli de operare, politici, programe de prețuri și alte termeni și condiții suplimentare sau documente care pot fi publicate din când în când, sunt expres incorporate în prezentul document prin trimitere (împreună, „Acordul”). Vă rugăm să citiți cu atenție termenii completi ai Acordului. Dacă nu sunteți de acord cu Acordul în întregime, nu sunteți autorizat să utilizați Serviciile și/sau Site-ul în niciun fel sau formă.

TheSoftware RESPINGE SPECIFIC ACCESUL LA SITE ȘI/SAU SERVICII DE CĂTRE ORICE PERSOANĂ SUPUSĂ LEGII PRIVIND PROTECȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII ONLINE PENTRU COPII DIN 1998, DUPĂ CUM A FOST MODIFICATĂ („COPPA”). TheSoftware ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A REFUZA ACCESUL LA SERVICII ȘI/SAU SITE-UL ORICĂREI PERSOANE, DUPĂ PROPRIUL SUPLIMENT EXCLUSIV.

DOMENIU ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Vă angajați să respectați termenii și condițiile stipulate în Acordul cu privire la utilizarea site-ului web. Acordul constituie întregul și singurul acord între dumneavoastră și TheSoftware cu privire la utilizarea site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și / sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la site-ul web. Ne rezervăm dreptul de a modifica Acordul din când în când, cu discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dumneavoastră. Cel mai recent Acord va fi postat pe site-ul web, iar dumneavoastră ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea continuă a site-ului web și / sau a serviciilor, vă angajați să respectați toate termenii și condițiile cuprinse în Acord, valabile în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați periodic această pagină pentru actualizări și / sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte juridice în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării persoanelor sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și / sau accesa site-ul web și / sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de abonament

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului, prin înregistrarea pe site-ul web și primirea aprobării de la TheSoftware, puteți obține, sau încerca să obțineți, contra cost sau fără niciun cost, serviciile de abonament. Serviciile de abonament vă vor furniza conținut de e-mail, text și alte materiale („Conținutul de abonament”) relevante pentru marketingul online furnizat de TheSoftware și partenerii săi terți („Producătorii terți”). Dacă doriți să întrerupeți primirea Conținutului de abonament, trimiteți pur și simplu un e-mail la adresa [email protected]. Conținutul de abonament conține comentarii, opinii și/sau alte materiale furnizate de TheSoftware și Producătorii terți, și nu ar trebui în mod necesar să vă bazați pe ele. Vă rugăm să fiți prudenți, să aveți bun simț și să fiți în siguranță atunci când utilizați Conținutul de abonament și/sau Serviciile de abonament. Sunteți de acord că TheSoftware nu are obligații și nu are responsabilități față de dumneavoastră în legătură cu un astfel de Conținut de abonament. TheSoftware nu garantează și nu afirmă că Conținutul de abonament pus la dispoziție în legătură cu Serviciile de abonament este precis, complet sau potrivit.

Servicii de membru

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului și Acordului de Membri, prin înregistrarea pe site-ul web, acceptarea Acordului de Membri și primirea aprobării de la TheSoftware, puteți obține, sau încerca să obțineți, contra cost sau fără niciun cost, o membră în unul dintre diversele programe de membru pe care MTS Advertise OU le oferă. Pentru o copie a Acordului de Membri, vă rugăm să vizitați site-ul web pentru membrul specific. Programele de membru TheSoftware vă vor permite să accesați conținut, text și alte materiale („Conținutul de membru” și împreună cu Conținutul de abonament, „Conținutul”) furnizate de TheSoftware și anumiți Producători terți, concepute pentru a ajuta membrii în activitățile lor de marketing online. Conținutul de membru conține comentarii, opinii și alte materiale furnizate de TheSoftware și Producători terți, și nu ar trebui în mod necesar să vă bazați pe ele.

Servicii pentru furnizori

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și / sau servicii de pe site-ul web. Produsele și / sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terță părți ai acestor articole. TheSoftware nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și / sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și utilizatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice reclamație legată de oricare dintre produsele și / sau serviciile oferite pe site.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea pentru servicii pot include, fără a se limita, unele sau toate următoarele: (a) numele dvs. complet; (b) numele companiei; (c) adresa de e-mail; (d) adresa de corespondență (și adresa de facturare dacă este diferită); (e) numărul de telefon acasă; (f) numărul de telefon la locul de muncă; (g) numărul de fax; (h) informații despre cardul de credit; și / sau (i) orice alte informații solicitate în formularul de înregistrare aplicabil („Date de înregistrare a serviciului”).

Cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altfel, orice ofertă (uri) viitoare disponibile pentru dvs. pe site-ul web care completează sau îmbunătățesc în alt mod caracteristicile actuale ale site-ului web vor fi supuse Acordului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza și / sau a califica pentru servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricărui serviciu sau alt produs.

CONCURSURI

Din când în când, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea de informații adevărate și precise în legătură cu formularul de înregistrare al concursului aplicabil și acceptarea Regulilor Oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui concurs, puteți intra în concurs pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a intra în concursurile prezentate pe site, trebuie mai întâi să completați în întregime formularul de înregistrare aplicabil. Vă angajați să furnizați date de înregistrare pentru concurs corecte, precise, actuale și complete.

CONCEDIERE LICENȚĂ

Ca utilizator al site-ului, vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate rezilia această licență în orice moment din orice motiv. Puteți utiliza site-ul și conținutul pe un singur computer în scop personal, non-comercial. Nicio parte a site-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, demonta, dezvolta invers sau transfera site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora.

DREPTURI PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, conținut, concursuri și servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi proprietare (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Website-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor este strict interzisă. Recuperarea sistematică a materialului de pe Website, conținut, concursuri și/sau servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere a datelor în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau director fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, serviciu sau alt material vizionat prin intermediul Website-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor.

HIPERLINK-AREA LA WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ ȘI/SAU REFERIREA LA WEBSITE ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este autorizat expres de către TheSoftware, nimeni nu poate crea hiperlink-uri către Website sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logouri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate de drepturi de autor) pe propriul site web sau în altă locație web, din orice motiv. Mai mult, ‘framing’-ul Website-ului și/sau referirea la Uniform Resource Locator (URL) al Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware, este strict interzisă. Sunteți în mod specific de acord să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi responsabil pentru orice daune asociate cu aceasta.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alt conținut apărând pe site.

DECLINARE DE RESPONSABILITATE

SITEUL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN SITE, VI SE OFERĂ PE BAZĂ DE “AȘA CUM SUNT” ȘI “ÎN MĂSURA DISPONIBILITĂȚII”, FĂRĂ VREO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DECLINAREA ORICĂROR GARANȚII DE COMERCIABILITATE, NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI/SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOPO.. ÎN SPECIAL, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, THE SOFTWARE NU OFERĂ NICI O GARANȚIE CĂ: (A) SITEUL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚI PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN SITE VOR COINCIDE CU NEVOILE DVS.

DISCLAIMER PENTRU DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. Software-ul nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri de calculator coruptor, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGEȚI EXPLICIT ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ TheSoftware NU VA FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE TERȚĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSECVENȚIALE ȘI/SAU EXEMPLARE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI, BUNĂVOINEA, UTILIZAREA, DATELE SAU ALTELE PIERDERI IMATERIALE (CHIAR ȘI DACĂ TheSoftware A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), ÎN MĂSURA CEA MAI AMPLĂ PERMISĂ DE LEGE PENTRU: (A) UTILIZAREA SAU IMPPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚĂ PARTE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FORNITORII TERȚEI NOASTRE PARTE, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII PE CARE LE PUTEȚI SOLICITA PRIN WEBSITE; (B) COSTURI DE PROCURARE A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR DE SUBSTITUIRE REZULTATE DIN ORICE BUNURI, DATE, INFORMAȚII ȘI/SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBTINUTE DE PE SAUÎN CARE AU FOST REALIZATE TRANZACȚII PRIN WEBSITE; (C) NECALIFICAREA PENTRU CONCURSURILE, SERVICIILE SAU PRODUSELE DE TERȚĂ PARTE DE LA REPREZENTANȚII NOSTRII DE TERȚĂ PARTE, SAU ORICE REFUZ ULTERIOR DE PRIMIRE A PRODUSELOR DE TERȚĂ PARTE DE LA ACEEAȘI SURSĂ;

RECOMANDARE pentru DESPĂGUBIRE

Acceptați să rambursați și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții săi, filialele și afiliații, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, colaboratorii sau alte părți implicate, în afara oricăror plângeri, cheltuieli (inclusiv costurile rezonabile ale avocaților), daune, procese, costuri, cereri și/sau hotărâri, făcute de orice terță parte datorită sau rezultate din: (a) utilizarea dvs. a site-ului web, serviciilor, conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dvs. a acordului; și/sau (c) încălcarea drepturilor altei persoane și/sau entități. Dispozițiile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, al fiecăruia dintre părinții săi, filialele și/sau afiliați, precum și al ofițerilor, directorilor, membriilor, angajaților, agenților, acționarilor, licențiatorilor, furnizorilor și/sau avocaților fiecăruia dintre acești indivizi și entități. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul de a invoca și de a aplica în mod direct aceste dispoziții împotriva dvs., în numele propriu.

SITE-URI TERȚE

Site-ul web poate oferi linkuri către alte site-uri web și/sau vă poate recomanda alte resurse de pe internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizorii terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse, recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse. Mai mult, TheSoftware nu aprobă și nu este responsabil sau răspunzător pentru termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATORI

Utilizarea site-ului web și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile privind utilizarea dvs. a site-ului web și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare a unei persoane, indiferent dacă este sau nu client al TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau interfera în alt mod cu funcționarea site-ului web reprezintă o încălcare a legii penale și civile și TheSoftware va depune toate eforturile pentru a aplica soluțiile și reparatele impuse de lege și echitate împotriva oricărei persoane sau entități care comit astfel de acțiuni.

ALEGEREA LEGII/LOCULUI DE JUDECATĂ

Orice litigiu rezultat din sau legat de Acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile Estoniei (fără a ține cont de principiile de drept internațional privat). Orice decizie pronunțată va fi definitivă și executorie pentru părți și poate fi înregistrată ca sentință în orice instanță competentă. Nimic din aceasta nu trebuie interpretat în sensul de a împiedica orice parte de a solicita măsuri de urgență pentru a-și proteja drepturile în așteptarea unui rezultat în arbitraj. În măsura permisă de lege, sunteți de acord că nu veți iniția, alăturați-vă sau participați la nicio acțiune în justiție colectivă referitoare la orice cerere, dispută sau controversă pe care o puteți avea împotriva TheSoftware. și fiecare dintre reprezentanții ei legali, afiliații, subsidiarele, părinții, agențiile și membrii, ofițerii, directorii, angajații și agenții lor respectivi. Sunteți de acord cu emiterea de măsuri de urgență pentru a opri o astfel de acțiune în justiție sau pentru a vă elimina din calitatea de participant la acțiune.