Programvare WEBSIDENS BRUKSBETINGELSER VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for at du besøker nettsiden («Nettsiden») der du fant lenken til disse Bruksvilkårene («Nettsiden»). Nettsiden er eiendom på internett til TheSoftware (heretter referert til samlet som «TheSoftware», «vi» og «oss»). Du samtykker i å være bundet av disse TheSoftware Bruksvilkårene for nettsiden («Bruksvilkårene»), i deres helhet, når du: (a) får tilgang til Nettsiden; (b) registrerer deg for et nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon gjennom Nettsiden («Abonnementstjenester»); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller loddtrekninger som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en «Konkurranse»); (d) blir medlem av, eller prøver å bli medlem av, et samarbeidsprogram eller annen medlemsorganisasjon som er presentert på Nettsiden («Medlemstjenester»); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste gjennom Nettsiden («Leverandørtjenester», og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, «Tjenestene»). TheSoftware Personvernregler («Personvernregler»), de offisielle konkurransevilkårene som gjelder for hver Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtale(r) («Kjøpsavtale»), TheSoftware Medlemsavtale(r) («Medlemsavtale»), samt eventuelle andre driftsregler, retningslinjer, prislister og andre tilleggsbetingelser eller dokumenter som kan bli publisert fra tid til annen, er uttrykkelig inkorporert heri ved henvisning (samlet kalt «Avtalen»). Vennligst gjennomgå Avtalens komplette vilkår nøye. Hvis du ikke godtar Avtalen i sin helhet, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenestene og/eller Nettsiden på noen måte eller i noe format.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKT TILGANG TIL NETTSIDEN OG/ELLER TJENESTENE TIL HVER ENKELTPERSON SOM DEKKES AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ENDRET («COPPA»). TheSoftware BEHOLDER RETTEN TIL Å NEKTE TILGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSIDEN TIL ENHVER ENKELTPERSON, ETTER EGET SKJØNN.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli publisert på nettstedet, og du bør gå gjennom Avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller tjenestene samtykker du herved at du vil overholde alle vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen kan du, ved å registrere deg på nettsiden og få godkjennelse fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, få tilgang til eller prøve å få tilgang til abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale (“Abonnementsinnhold”) som er relevant for nettmarkedsføring og levert av TheSoftware og tredjepartsleverandørene (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker å avslutte mottak av abonnementsinnholdet, kan du bare sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som leveres av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas som pålitelig. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og ta hensyn til sikkerheten når du bruker abonnementsinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke påtar seg noe ansvar overfor deg i forbindelse med slikt abonnementsinnhold. TheSoftware garanterer ikke at abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene, er nøyaktig, fullstendig eller passende.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen kan du, ved å registrere deg på nettsiden, godta medlemsavtalen og få godkjennelse fra TheSoftware, mot betaling eller uten betaling, få tilgang til eller prøve å få tilgang til medlemskapet i et av de forskjellige medlemskapsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, kan du besøke nettstedet for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware-medlemskapsprogrammene vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale (“Medlemsinnhold” og sammen med abonnementsinnholdet, “Innholdet”) som leveres av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmene i deres nettmarkedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og andre materialer som leveres av tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas som pålitelig.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle bestillingsskjemaene kan du få eller forsøke å få visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som presenteres på nettstedet kan inneholde beskrivelser som leveres direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike gjenstander. Programvaren gir ingen representasjon eller garanti for at beskrivelsen av slike gjenstander er nøyaktig eller komplett. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for noen tvist med selgere, distributører eller sluttbrukere av produktet. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav knyttet til noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, en eller flere av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaksnr.; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon som er forespurt på gjeldende registreringsskjema (“Tjenesteregistreringsdata”).

Med mindre noe annet er uttrykkelig oppgitt, vil enhver fremtidig tilbud tilgjengelig for deg på nettstedet som utvider eller på annen måte forbedrer de eksisterende funksjonene til nettstedet, være underlagt avtalen. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuell endring, suspensjon eller avbrudd av tjenester eller andre produkter.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringselementer og andre premier via konkurranser. Ved å oppgi korrekt og nøyaktig informasjon i forbindelse med den gjeldende konkurranseregistreringen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å ha en sjanse til å vinne promoteringselementene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er markert på nettsiden, må du først fullføre den gjeldende påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å oppgi riktig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseinformasjon.

LISENSGIVER

Som bruker av nettsiden blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. TheSoftware kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til ditt eget personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan gjengis i noen form eller inkorporeres i noen informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, kloner, leie ut, leie, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller deler av dem.

IMMATRIELLE RETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafiske elementer, design, kompilering, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre immaterielle (herunder, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til åndsverk). Kopiering, distribusjon, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk gjenhenting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved hjelp av automatiserte midler eller enhver annen form for skraping eller dataekstraksjon for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester.

HYPERLENKING TIL NETTSIDEN, SAMBRUK, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSER TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperlenke nettsiden, eller deler derav (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres egen nettside eller nettsted av noe slag. Videre er det strengt forbudt å “frame” nettsiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) for nettsiden i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forhåndsgodkjent, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesielt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller avslutte, etter behov, slik innhold eller slik aktivitet. Du erkjenner herved at du er erstatningsansvarlig for alle skader som er forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette ethvert dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER DU KAN MOTTAS FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN TILBYS DEG ‘SOM DE ER’ OG ‘SOM TILGJENGELIG’, OG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, FRASKRIVES I DEN UTSTREKNING DET ER LOVLIG (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRASKRIVELSE AV EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DET, GIR IKKE THESOFTWARE NOEN GARANTI FOR: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER DU KAN MOTTAS FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV;

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE VEROVET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på egen risiko. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er frie for datavirus og ormer, eller andre skadelige elementer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT PROGRAMVAREN IKKE ER ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, GODTRO, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM PROGRAMVAREN ER GITT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SÅDANNE SKADER), I DEN STØRST MULIG UTSTREKNING I HENHOLD TIL LOVEN FOR: (A) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSIDEN, TJENESTER, KONKURRANSER, INNHOLD, NOEN PRODUKTER FRA TREDJEPART SOM DU KAN FÅ AV EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN; (B) KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER SKAFFET FRA, ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT VIA, NETTSIDEN; (C) IKKE KVALIFISERING FOR KONKURRANSER, TJENESTER ELLER PRODUKTER FRA TREDJEPART FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER EVENTUELLE ETTERFØLGENDE AVSLAG PÅ PRODUKTER FRA SAMME LEVERANDØR;

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde TheSoftware, deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerker og/eller andre partnere skadesløse fra og mot ethvert krav, utgift (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer av enhver art fremmet av tredjepart på grunn av eller som følge av: a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; b) ditt brudd på avtalen; og/eller c) ditt brudd på enhver persons og/eller enhets rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettsiden kan tilby lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Ettersom TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkårene og betingelsene, personvernreglene, innholdet, reklamen, tjenestene, produktene og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNPOLICY/BESØKERINFORMASJON

Bruken av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materialer som du sender inn gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vår personvernpolicy. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og eventuell annen identifiserbar informasjon som du gir oss, i samsvar med vilkårene i vår personvernpolicy. For å se vår personvernpolicy, vennligst klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig om de er kunder av TheSoftware eller ikke, om å skade, ødelegge, endre, vandalisere eller på noen annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en kriminell og sivil lovbrudd. TheSoftware vil nøye forfølge ethvert tiltak mot enhver individ eller enhet som har forgrepet seg på dette, til den fulleste grad som loven og rettferdigheten tillater.

VALG AV LOV/FORUM

Enhver tvist som oppstår som følge av eller er relatert til avtalen, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovkonflikter). Enhver avgjørelse som treffes skal være endelig og bindende for partene, og en dom basert på det kan bli tatt opp i en hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting her skal tolkes slik at det forhindrer noen av partene fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en endelig avgjørelse i en voldgiftsrettssak. I den grad det er tillatt etter lov, godtar du at du ikke vil starte, slutte deg til eller delta i en gruppesøksmål angående ethvert krav, tvist eller kontrovers du måtte ha mot TheSoftware, og hver av deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper, byråer og deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker i å gå inn for midlertidig forføyning for å stoppe et slikt søksmål eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet.