Yazılım WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ÖNEMLİ – LÜTFEN OKUYUNUZ

Bu Kullanım Koşulları’na bağlantıyı bulduğunuz web sitesi (“Web Sitesi”)’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web Sitesi TheSoftware’in bir İnternet mülkiyetidir (bundan sonra bir arada “TheSoftware”, “biz” ve “bizim” olarak anılacaktır). “TheSoftware Web Sitesi Kullanım Koşulları” (“Kullanım Koşulları”)’na tamamıyla bağlı olmayı kabul edersiniz ve şu durumlarda Kullanım Koşulları’na tabi olursunuz: (a) Web Sitesi’ne erişirsiniz; (b) bir bülten için kaydolursunuz veya bir posta listesine abone olursunuz veya Web Sitesi aracılığıyla bilgi talep edersiniz (“Abonelik Hizmetleri”); (c) TheSoftware tarafından zaman zaman sunulan promosyonlar, yarışmalar ve/veya çekilişlere katılmak üzere kaydolursunuz (her biri “Yarışma”); (d) Web Sitesi’nde yer alan bir bağlı kuruluş programına veya diğer üyelik organizasyonuna katılmaya veya katılmaya çalışırsınız (“Üyelik Hizmetleri”); ve/veya (e) Web Sitesi aracılığıyla bir ürün ve/veya hizmet sipariş edersiniz (“Tedarikçi Hizmetleri” ve birlikte Abonelik Hizmetleri ve Üyelik Hizmetleri ile birlikte, “Hizmetler”). TheSoftware Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kuralları, TheSoftware Satış Sözleşmeleri (“Satış Sözleşmesi”), TheSoftware Üyelik Anlaşmaları (“Üyelik Anlaşması”) yanı sıra zaman zaman yayınlanabilecek başka işletme kuralları, politikaları, fiyat tarifeleri ve diğer ek koşullar veya belgeler burada referansla açıkça dahil edilir (bir araya gelerek “Sözleşme” olarak anılacaktır). Lütfen Sözleşme’nin tamamını dikkatlice inceleyin. Sözleşme’nin tamamına tam anlamıyla uyum sağlamazsanız, Hizmetler’i ve/veya Web Sitesi’ni hiçbir şekilde veya biçimde kullanmaya yetkili değilsiniz.

TheSoftware, 1998 tarihli Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası’na (“COPPA”) tabi olan HERHANGİ BİR BİREYİN WEBSİTESİNE VE/VEYA HİZMETLERE ERİŞİMİNİ ÖZEL OLARAK REDDEDER. TheSoftware, TAMAMEN VE TEK BAŞINA TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK HİZMETLERE VE/VEYA WEB SİTESİ’NE HERHANGİ BİR BİREYE ERİŞİMİ REDDETME HAKKINI SAKLI TUTAR.

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞİKLİĞİ

Website kullanımınızla ilgili Şartlar ve Koşullar’a uyduğunuz konusunda anlaşmaya varırsınız. Anlaşma, Website kullanımınızla ilgili olarak sizin ve TheSoftware arasındaki tek ve tam anlaşmadır ve tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garanti beyanlarını, veya Website ile ilgili anlayışları ortadan kaldırır. Anlaşmamızı zaman zaman takdirimize bağlı olarak bildirim yapmadan değiştirebiliriz. En son Anlaşma Website’ye eklenir ve Website’yi kullanmadan önce Anlaşma’yı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Website ve/veya Hizmetleri sürekli kullandığınızda, o zaman yürürlükteki Anlaşma’nın tüm şart ve koşullarına uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle düzenli olarak bu sayfayı güncellemeler ve/veya değişiklikler için kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Website ve Hizmetler yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hukuki olarak bağlayıcı sözleşme yapabilen bireylere yöneliktir. Website ve Hizmetler 18 yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Eğer 18 yaşın altındaysanız, Website ve/veya Hizmetlere erişim ve/veya kullanım izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Abonelik Hizmetleri

Sözleşme şartlarına tabi olarak, Web Sitesi’ne kaydolur ve TheSoftware onayını alırsanız, ücret veya ücretsiz olarak Abonelik Hizmetlerini elde edebilir veya elde etmeyi deneyebilirsiniz. Abonelik Hizmetleri, TheSoftware tarafından sağlanan ve üçüncü taraf sağlayıcıları (“Üçüncü Taraf Sağlayıcılar”) tarafından sağlanan çevrimiçi pazarlama ile ilgili e-posta içeriği, metin ve diğer materyalleri (“Abonelik İçeriği”) size sunacaktır. Abonelik İçeriğinin alınmasını durdurmak isterseniz, sadece [email protected] adresine e-posta gönderin. Abonelik İçeriği, TheSoftware ve Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan yorumlar, görüşler ve/veya diğer materyaller içerebilir ve güvenilmemelidir. Abonelik İçeriği ve/veya Abonelik Hizmetleri kullanılırken lütfen dikkatli, sağduyulu ve güvenli olmayı kullanınız. TheSoftware’ın bu tür Abonelik İçeriği ile ilgili olarak size herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını ve hiçbir sorumluluk kazanmayacağını kabul edersiniz. TheSoftware, Abonelik Hizmetleri ile bağlantılı olarak sunulan Abonelik İçeriğinin doğru, eksiksiz veya uygun olduğunu beyan veya garanti etmez.

Üyelik Hizmetleri

Sözleşme şartlarına ve Üyelik Anlaşması’na tabi olarak, Web Sitesi’ne kaydolup, Üyelik Anlaşması’na onay verip TheSoftware onayını aldıktan sonra, MTS Advertise OU tarafından sunulan çeşitli Üyelik programlarından birinde ücret veya ücretsiz olarak Üyelik alabilir veya almaya çalışabilirsiniz. Üyelik Anlaşmasının bir kopyası için lütfen ilgili Üyelik için web sitesini ziyaret edin. TheSoftware Üyelik programları, Üyelerin çevrimiçi pazarlama girişimlerine yardımcı olmak amacıyla TheSoftware ve belirli Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan içerik, metin ve diğer materyallere (“Üye İçeriği” ve Abonelik İçeriği ile birlikte “İçerik”) erişmenizi sağlayacaktır. Üye İçeriği, TheSoftware Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan yorumlar, görüşler ve diğer materyalleri içerebilir ve güvenilmemelidir.

Tedarikçi Hizmetleri

Ilgili satın alma talep formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünleri ve/veya hizmetleri edinebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, böyle ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetleri edinememeniz veya ürün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicilerle olan herhangi bir anlaşmazlık nedeniyle TheSoftware’nin hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir talepten dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Genel

Hizmetlere kaydolurken sağlamanız gereken bilgiler, sınırlama olmaksızın, aşağıdakilerin tamamını veya bir kısmını içerebilir: (a) tam adınız; (b) şirket adı; (c) e-posta adresi; (d) posta adresi (ve fatura adresi farklıysa); (e) ev telefon numarası; (f) iş telefon numarası; (g) faks numarası; (h) kredi kartı bilgileri; ve/veya (i) ilgili kayıt formunda istenen diğer bilgiler (“Hizmet Kayıt Verileri”).

Aksi belirtilmedikçe, Web sitesinde size sunulan ve Web sitesinin mevcut özelliklerini artıran veya başka türlü geliştiren herhangi bir gelecekteki teklif, Anlaşmaya tabi olacaktır. TheSoftware’nin Hizmetlere erişememeniz ve/veya uygun olamamanız durumunda hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin herhangi bir Hizmetin veya diğer ürünün, değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması durumunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir şekilde sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware, Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. Uygulanabilir Yarışma kayıt formuyla ilgili doğru ve kesin bilgi sağlayarak ve her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kuralları’na uymayı kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara giriş yapabilmek için önce ilgili kayıt formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Doğru, kesin, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz.

LİSANS VERİLMESİ

Web sitesi kullanıcısı olarak, anlaşmaya uygun olarak Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili malzemeye erişmek ve bunları kullanmak için gayri resmi, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. TheSoftware, bu lisansı herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sona erdirebilir. Web sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı elektronik veya mekanik herhangi bir bilgi alım sisteminin bir parçası yapılamaz veya bu sisteme dahil edilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, decompile edemez, çözümleyemez, tersine mühendislik yapamaz veya bunları transfer edemezsiniz.

SINIRLI TİCARET HAKLARI

Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili içerik, düzenleme, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) hakları kapsamında korunmaktadır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden materyal otomatik araçlarla veya diğer veri çekme yöntemleriyle sistematik bir şekilde veri alarak TheSoftware’un yazılı izni olmaksızın koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak yasaktır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyallere herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmezsiniz.

WEBSİTESİNE BAĞLANTILAMA, ORTAK MARKA KULLANMA, “FRAMING” VE/VEYA WEBSİTESİNE REFERANS YAPMA YASAKTIR

TheSoftware’un açıkça izin vermediği sürece, kimse Websitesi’nin veya kısmen Websitesi’nin (bunlarla sınırlı olmamak üzere logolar, ticari markalar, markalama veya telifli materyaller), kendi web sitesine veya web mekanına herhangi bir nedenle bağlantı sağlayamaz. Ayrıca, Websitesi’nin “framing” yapılması ve/veya Websitesi’nin Uniform Resource Locator (“URL”) adresinin herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada önceden, açık ve yazılı izni olmaksızın referans verilmesi kesinlikle yasaktır. Özellikle, bu tür içeriği veya etkinliği kaldırmak veya sona erdirmek için Websitesi ile işbirliği yapmayı kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Bu bağlamda, bu konuyla ilişkili olan tüm zararlardan sorumlu olmayı kabul etmektesiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belge, bilgi veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

FERAGATNAME

WEB SİTESİ, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİK, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN HERHANGİ BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜ VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR DİĞER ÜRÜN VEYA HİZMET, “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ESASINA GÖRE SUNULUR VE TÜM GARANTİLER, AÇIK VE KAPALI, UYGULANABİLİR KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN, ŞÜMUL ETMEMEK KAYDIYLA EN GENİŞ ÖLÇÜDE REDDEDİLİR (SEÇİMLİ GARANTİ, FİTNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) VE İÇERİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİDEN VEYA İHLALİNDEN VAZGEÇER. ÖZELLİKLE VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, THE SOFTWARE, SİTE, HİZMETLER, YARIŞMALAR, İÇERİK, ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIMIZDAN HERHANGİ BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜ VEYA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR DİĞER ÜRÜN VEYA HİZMETİN (A) İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

İNDİRMELERİN NEDEN OLDUĞU ZARAR İÇİN REDDİYENİN ŞARTLARI

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirirken kendi risklerinde olduğunu kabul ederler. Yazılım, bu gibi indirmelerin, virüsler ve solucanlar dahil olmak üzere zarar veren bilgisayar kodlarından arındırılmış olduğu konusunda garanti vermez.

SORUMLULUK SINIRLAMASI

KULLANICILARIN AÇIKÇA ANLADIĞINI VE KABUL ETTİĞİNİZ BİR HUSUS, YAZILIM LİSANS SAHİBİ, WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN, YARIŞMALARIN, İÇERİĞİN, BİRİNCİ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİMİZDEN HERHANGİ BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜNÜNİN VE/VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA ÜRÜNÜN VE/VEYA HİZMETİN (BUNLAR ŞU TÜRDEN ZARARLARA İLİŞKİNDE, KAR KAYBI, İYİ İSİMLİLİK, KULLANIM, VERİ KAYBI VE/VEYA DİĞER SOMUT OLMAYAN KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMIŞTIR) İÇİN, KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAMALAR İLE, SİZ VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇİN SORUMLU OLMADIĞIDIR: (A) WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN, YARIŞMALARIN, İÇERİĞİN, BİZİM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİMİZDEN BİRİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜNÜNÜN VE/VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA ÜRÜNÜN VE/VEYA HİZMETİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI; (B) WEB SİTESİ ÜZERİNDEN EDİNİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN, VERİ, BİLGİ VE/VEYA HİZMETLER YOLUYLA YAPILAN SATIN ALMA VEYA ELDE EDİM İŞLEMLERİ SONUCUNDA ELDE EDİLMİŞ OLAN TALİP MADDELERİ VE HİZMETLERİN TEMİNİ MASRAFLARI; (C) BİZİM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİMİZDEN HERHANGİ BİRİNDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜNLERİNE GEÇERLİLİK KAZANMAMA VEYA AYRI AYRI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİNDEN GELECEK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜNÜNÜ REDDİ.

Tazminat

TheSoftware’u ve onların her bir ebeveynini, bağlı kuruluşlarını ve her bir üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, ajanlarını, marka ortaklarını ve/veya diğer ortaklarını hakaretten ve herhangi bir ve her türlü üçüncü taraf tarafından talep edilen, masraflar dahil (makul avukat ücretleri), zararlar, davalara, maliyetlere, talepleri ve/veya herhangi bir yargıyı kapsayan (a) Web Sitesini, Hizmetleri, İçeriği ve/veya herhangi bir Yarışmaya katılımınızdan dolayı; (b) Anlaşmanın ihlalinden dolayı; ve/veya (c) başka bir kişinin ve/veya kuruluşun haklarının ihlalinden dolayı zararsız tutmayı kabul edersiniz. Bu paragrafın hükümleri, TheSoftware’u, her bir ebeveynini, bağlı kuruluşlarını ve/veya ortaklarını ve her bir yöneticilerini, yöneticilerini, üyelerini, çalışanlarını, ajanlarını, hissedarlarını, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve/veya avukatlarını korumak için olup. Bu bireylerin ve kuruluşların her biri, bu hükümleri doğrudan kendi adına tahakkuk ettirme ve uygulama hakkına sahip olacak.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, diğer internet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenlere yönlendirebilir. TheSoftware, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığından, burada TheSoftware’un böyle üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların mevcudiyeti için sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Dahası, TheSoftware, bu üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya oradan elde edilebilen herhangi bir şart ve koşulu, gizlilik politikasını, içeriği, reklamını, hizmetlerini, ürünlerini ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bunlardan sorumlu veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web Sitesinin kullanımı, ve Website ile ilişkili olarak veya bağlantılı olarak gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya malzemeler, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web Sitesin kullanımı hakkında ve siz tarafından sağlanan diğer tüm kişisel kimlik verileri bilgilerini, Gizlilik Politikamızın koşullarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen buraya tıklayın.

TheSoftware müşterisi olup olmayan bireylerin, Web sitesinin işleyişine zarar verme, yok etme, müdahale etme, tahrip etme ve/vya başka türlü müdahale etme girişimi, suç ve ceza hukukuna aykırıdır ve TheSoftware bu konuda herhangi bir suç işleyen birey veya kurum karşısında yasal olarak mümkün olan en geniş kapsamda tüm haklarını takip edecektir.

KANUN/MEKAN SEÇİMİ

Sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık, Estonya kanunlarına uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır (çatışma kuralları gözetilmeksizin). Karar verilen herhangi bir ödül taraflar için kesin ve nihai olacak ve bu konudaki bir karar üzerine ilgili mahkemede bir yargıya girişilebilir. Hiçbir durumda, taraflardan birinin haklarını korumak için tedbiren ilan talep etmekten kaçınacak şekilde yorumlanmamalıdır. Mevzuata izin verilen ölçüde, TheSoftware’ye karşı herhangi bir talep, anlaşmazlık veya anlaşmazlık için herhangi bir sınıf davası açmayacağınızı kabul edersiniz ve her birinin yasal temsilcileri, bağlı kuruluşları, iştirakleri, ana şirketleri, ajansları ve ilgili üyeleri, Memurları, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri. Böyle bir davadan vazgeçmek veya bu davada bir katılımcı olarak sizi çıkarmak için tedbir kararı verme kabulündesiniz.